Bab 3 : Skala Dan Jarak

Latihan Maklumat

Isikan semua tempat kosong dengan jawapan berdasarkan buku teks, kemudian tekan "Semak" untuk memeriksa jawapan anda.
A) Skala

1. Skala ialah jarak pada peta dengan jarak sebenar.
2. Skala digunakan untuk mengira jarak sebenar di
3. Skala lurus ialah satu
4. Skala lurus mempunyai beberapa bahagian yang sama
5. Setiap bahagian skala lurus diwakili unit ukuran
6. Setiap unit skala lurus dinisbahkan dengan ukuran dan

B) Jarak

1. Jarak ialah ukuran jauh di antara dua tempat atau objek
2. Jarak terbahagi kepada dua jenis iaitu :-
a. jarak
b. jarat
3. Jarak diukur dalam unit tertentu seperti dan
4. Jarak mutlak adalah
5. Jarak sebenar pada peta boleh diukur menggunakan
6. Alat untuk mengukur jarak dalam peta ialah :-
a.
b.
c.
d.
e.
f.

7. Jarak relatif diukur berdasarkan dan
8. Ukuran jarak relatif mengikut keadaan.
9. Nilai jarak relatif bergantung kepada jarak mutlak.
10. Jika jauh jarak mutlak bertambah maka nilai jarak relatif akan semakin