Susun semula perkataan-perkataan menjadi ayat yang betul.