Kebersihan Kawasan Rumah

Lengkapkan petikan di bawah dengan perkataan-perkataan yang sesuai.

Setiap hujung , saya dan saya membersihkan kawasan kami. Ayah rumput. Abang mengangkut untuk dibakar. Ibu sibuk
membersihkan longkang di sekeliling rumah. Kakak menyapu sampah di halaman rumah. Saya pula menolong menyiram bunga. Kami berasa sangat . Kawasan rumah kami dan .