PERKATAAN BERLAWANAN

Lengkapkan teka silang kata di bawah dengan perkataan berlawanan yang betul. Tekan anah panah pada nombor untuk melihat soalan.

    1      2    3       
 4                
5                 
       6          
               
   7         8