Tatabahasa

Pembinaan Ayat

Klik dan susun perkataan-perkataan berikut supaya menjadi ayat yang lengkap.