Al-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani

Isi tempat kosong

Isi tempat kosong, dan tekan butang "Semak" untuk menyemak jawapan anda. Guna butang "Bantuan" untuk mendapatkan huruf percuma bagi soalan yang sukar. Anda juga boleh menekan butang "[?]" untuk mendapatkan petunjuk. Anda akan kehilangan markah apabila meminta bantuan dan petunjuk.
1. Setelah Al-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani meninggal dunia, idea islah yang dibawanya diteruskan oleh murid kesayangannya yang bernama

2. Al-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani merupakan seorang tokoh penting Islam yang telah memperkenalkan idea

3. Gelaran bagi Jamaluddin Al-Afghani ialah " al-Sayid " kerana salasilah keturunannya bersambung dengan