HOME

ADAB DENGAN PEMIMPIN

SOALAN SUBJEKTIF

1

Pemimpin berwibawa tunjang kemakmuran negara.

( a )  Apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin.  [ 2 markah ]
  ( b ) Nyatakan empat ciri pemimpin menurut islam. [ 4 markah ]
  ( c ) Jelaskan dua tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. [4 markah ]
2  Jelaskan dua adab terhadap pemimpin. [ 4 markah ] 

 JAWAPAN 

Nombor

 

Jawapan

Catatan / markah

1

( a )

maksud pemimpin:

    Orang yang dipertanggungjawabkan memimpin sekumpulan manusia atau sesebuah organisasi.

 [1 x  2m = 2m ]

  ( b )  

Empat ciri pemimpin menurut islam:

 • Beriman dan bertakwa kepada Allah S.W.T

 • Bersikap adil

 • Berilmu pengetahuan

 • Berfikiran terbuka

 • Tegas melaksanakan hukum Allah S.W.T

 

 [ 2 x 2m =  4m ]

  ( c )   

Dua tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat:

 • Menjaga agama.

 • Berlaku adil.

 • Menyediakan keperluan asas.

 [ 2 x 2m =  4m ]

 

2 ( a ) Dua adab rakyat terhadap pemimpin:
 • Mentaati pemimpin
 • membantu pemimpin
 • Memberi sokongan yang padu
 • Menasihati pemimpin dengan cara yang baik

 [ 2 x 2m =  4m ]