PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN 5

 
 

AKIDAH

 


PENGENALAN

Bahan-bahan yang berasaskan web ini adalah bagi objektif berikut :

  • Digunakan pelajar sebagai bahan pengukuhan
  • Bagi pembelajaran kendiri
  • Kemahiran menjawab soalan