MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA : TALAK JALAN PENYELESAIAN TERAKHIR

Isi tempat kosong

Isi tempat kosong. Tekan butang 'Semak' untuk menyemak jawapan anda. Guna butang 'Bantuan' untuk mendapatkan huruf percuma bagi jawapan yang mempunyai soalan yang sukar. Anda akan kehilangan markah apabila meminta bantuan.
Soalan 1 dan 2 berkaitan dengan rukun talak.
c7.JPG

1.
2.

3. Talak yang sesuai dengan peraturan syarak dinamakan talak .

4. Talak bermaksud talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat.

5. Perkara yang dibenci Allah S.W.T ialah talak.