HOME

IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG

SOALAN SUBJEKTIF

1

 Terangkan secara ringkas riwayat hidup Ibnu Khaldun.   ( 4 markah )

2  

     Ibnu Khaldun tokoh dalam oelbagai bidang.

     Buktikan kebenaran pernyataan di atas. ( 4 markah)

 

3       Ibnu Khaldun adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu.

      Tuliskan dua contoh membuktikan pernyataan tersebut.   .( 4 markah )

 JAWAPAN 

Nombor

Jawapan

Catatan / markah

1

     Riwayat hidup Ibnu Khaldun :

   -  Nama Abdul Rahman Bin Muhammad Bin Muhammad

   -  Lahir di Tunisia tahun 732 H bersamaan 1332 M

   -  Dikenali sebagai Ibnu Khaldun

   -  Bapanya keturunan Arab dari Yaman berhijarah ke Andalus

   -  Meninggal dunia di Kaherah, Mesir pada tahun 808 H

   - Usia 87 tahun

 [ 4 x 1m = 4m ]

2

 

     Bukti Ibnu Khaldun tokoh dalam pelbagai bidang :

   -  Menyandang jawatan Pegawai Jabatan Setiausaha Negara

     di Istana Sultan Abu Ishak dan Sultan Abu Annan

   -  Anggota Ilmiah di Pez

   -  Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim Bin Abi Al-Hassan.

   -  Perdana Menteri di Bongie

  -  Penggiat budaya dan kesusasteraan Arab

  -  Menghasilkan banyak syair dalam kitab Muqaddimah

  -  Ketua hakim Mesir

 [ 2 x 2m =  4m ]

3

 

     Dua contoh membuktikan Ibnu Khaldun adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu :

   -  Tekun mempelajari ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah

   -  Kesibukan dengan tugas pentadbiran tidak menghalangnya

      menuntut ilmu

   -  Bijak membahagikan masa untuk masyarakat

   -  Bijak membahagikan masa untuk menuntut ilmu

 

 [ 2 x 2m = 4m ]