CARA-CARA MENGURUS DIRI

Menentukan Lapan Arah Mata Angin

Nyatakan arah mata angin berdasarkan kedudukan Mazlan