NAMA MALAIKAT DAN TUGAS-TUGASNYA

Padankan dengan jawapan yang betul.