BAHAGIAN IBADAH

Teka Silang Kata

Selesaikan Teka Silang Kata ini, kemudian tekan 'Semak" untuk menyemak jawapan anda. Sekiranya anda buntu, sila tekan "Hint" untuk mendapatkan huruf berikutnya. Tekan pada nombor pada kotak untuk mendapatkan klu.
  1       2     
          
     3       
4            
          
          
   5