ULUM SYARIAH ( SIFAT -SIFAT ALLAH )

  
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

boatWHT.gif

Setiap ummat islam beriman kepada Qada dan Qadar.

2. Setiap ketentuan Allah akan berlaku.

3. Qada dan Qadar adalah Rukun Iman yang .

4. Wahdaniah bermaksud Allah Taala bersifat Maha Esa atau .

5. Kekuasaan manusia dalam memerintah alam ini hanya .

6. Orang yang beriman dengan Qada dan Qadar akan jauh daripada Allah.

8. Sifat makhluk dengan sifat Allah S.W.T.