JAWI ( MENYUSUN PERKATAAN )

SUSUN PERKATAAN YANG DIBERI SUPAYA MENJADI AYAT YANG SEMPURNA.