HURUF HIJAIYYAH BERBARIS

Latihan padanan

Padankan disebelah kanan kepada jawapan sebelah kiri