SURAH AL-FATIHAH

Latihan Padanan

Padankan jawapan disebelah kanan kepada jawapan sebelah kiri