TANDA-TANDA KENABIAN NABI MUHAMMAD

Latihan isi tempat kosong

Isi tempat kosong dengan jawapan. Tekan butang [?] untuk mendapat klu jawapan. Tekan butang semak untuk menyemak jawapan. Tekan butang panduan untuk mendapatkan jawapan.
Nabi Muhammad dilahirkan pada hari 12 Rabiul Awal tahun . Sebelum kelahiran baginda, angkatan tentera bergajah dipimpinan oleh telah dihancurkan oleh Allah kerana hendak menyerang . Ketika dilahirkan keadaan tangannya melekap ke . Mukanya mendongak ke dan sudah . Pada masa itu juga api sembahan agama di Rom dan di Parsi terpadam.
Ketika berumur tahun malaikat membelah baginda, kepulan pula memayungi baginda ketika berjalan.