1) ADAB SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS BERWUDUK

Latihan memadan

Padankan bahan di sebelah kanan dengan bahan di sebelah kiri.