ADAB QADA’ HAJAT

Latihan memadan

Padankan bahan di sebelah kanan dengan bahan di sebelah kiri.