ADAB BERGAUL DENGAN RAKAN

Latihan memadan

Padankan bahan di sebelah kanan dengan bahan di sebelah kiri.