PENGERTIAN IBADAH DAN JENISNYA

Latihan isi tempat kosong

Isi tempat kosong dengan jawapan. Tekan butang [?] untuk mendapat klu jawapan. Tekan butang semak untuk menyemak jawapan. Tekan butang panduan untuk mendapatkan jawapan.
1) Ibadah ialah perkataan dan perbuatan yang disukai oleh

2)Ibadah terbahagi kepada dua, ibadah dan ibadah

3) Menunaikan solat merupakan kepada umat Islam.

4) Menunaikan ibadah fardu kifayah kifayah akan mendapat