berkelah.jpgADAB - ADAB REHLAH

Selesai menjawab, sila tekan " semak "
 1            
2         3      
           
    4         
           
 5