ALLAH BERSIFAT KALAM

Suaikan dengan jawapan yang betul

Berkata - kata
Allah maha berkata – kata
Sifat bisu
Adalah wajib
Yang lemah