HIKMAH PUASA

Suaikan dengan jawapan yang betul

1. Dapat makan dan minum pada malam hari
2. Menetapkan had umur bagi orang yang berpuasa
3. Memberi keringanan kepada orang sakit dan kurang upaya
4. Memberi peluang kepada orang yang berpuasa untuk bersahur
5. Dapat mencari wang yang lebih