Muhammad-2[1].gifPERJANJIAN HUDAIBIYAH

Suaikan jawapan yang betul atau salah

1. Pihak Muslimin dan kafir Quraisy bersetuju mengadakan gencatan senjata selama sepuluh tahun
2. Orang musyrikin bersetuju memeluk Islam pada tahun berikutnya
3. Orang Islam dibenarkan memasuki kota Makkah pada tahun
hadapan dengan membawa senjata yang disarung dan tinggal di Makkah selama tiga hari sahaja
4. Kedua – dua pihak bersetuju bekerjasama pada perkara – perkara yang membawa kebaikan
5. Orang Islam perlu menyerahkan seratus ekor unta kepada orang
Kafir Quraisy
6. Orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarga hendaklah dihantar pulang manakala orang Islam yang lari ke pihak Quraisy tidak perlu dikembalikan
7. Kedua – dua belah pihak boleh membuat perjanjian dengan mana - mana kabilah Arab tetapi boleh membantu peperangan