Allah1.GIF AQIDAH

BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul
1. Kalam Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya yang mengandungi syariat dan panduan hidup dinamakan .

2. Orang Islam wajib pada kitab yang diturunkan oleh Allah.

3. Kitab merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah

4. Al-Quran syariat yang terdapat dalam kitab Allah sebelumnya.

5. Orang yang mengikut Al-Quran akan mendapat keselamatan di Dunia dan di Akhirat