SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DENGAN PERSEKITARAN-Saling bersandaran antara hidupan

SUAI PADAN

  
Pilih jawapan yang betul berdasarkan kehendak soalan.
Spesiesk.jpg
Populasi1 001.jpg
Komunitil.jpg
Ekosistemo.jpg