Perjanjian Inggeris-Belanda, 1824


Belanda mengiktiraf petempatan British di Singapura.
Melaka diserahkan kepada British, manakala Bangkahulu diserahkan kepada Belanda sebagai pertukaran.
British berjanji tidak akan membuka petempatan baru atau mengadakan perjanjian dengan pemerintah di Sumatera dan di pulau-pulau di selatan Singapura yang dikuasai oleh Belanda.
Belanda berjanji tidak akan membuka petempatan baru atau mengadakan perjanjian dengan pemerintah di Tanah Melayu.
British dan Belanda bersetuju untuk menghapuskan lanun bersama-sama.
British dibenarkan menjalankan kegiatan perdagangan di Kepulaun Melayu kecuali di Kepulauan Muluku.