SAIDINA ABDUL RAHMAN BIN SAIDINA ABDUL RAHMAN BIN AUF2479803486.jpg

Isikan tempat kosong

Isikan SEMUA tempat kosong. Kemudian tekan "Semak" untuk menyemak jawapan. Tekan "Bantu" untuk mendapatkan bantuan. Bagi mendapat gambaran jawapan, teka butang "[?]". Anda akan kehilangan markah jika mendapatkan bantuan.
1. Nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Auf bin bin Al-Harith.
2. Berasal daripada keturunan .
3. Dilahirkan di pada tahun Masihi.
4. Memeluk Islam melalui Saidina .
5. Pernah dilantik menjadi pengerusi majlis Syura semasa pemilihan khalifah yang
6. Wafat pada tahun 32 Hijrah bersamaan Masihi ketika berusia tahun.
7. Beliau pernah menyumbangkan tahil emas dalam perang .