SAIDINA ALI BIN ABI TALIBWater lilies.jpg

Isikan Tempat Kosong

Isikan SEMUA tempat kosong. Kemudian tekan "Semak" untuk menyemak jawapan. Tekan "Bantu" untuk mendapatkan bantuan. Bagi mendapat gambaran jawapan, tekan "[?]". Anda akan kehilangan markah jika mendapatkan bantuan.
1.Nama sebenarnya ialah Ali bin Abu Talib bin
2. Berketurunan .
3. Dilahirkan di sepuluh tahun sebelum nabi menjadi Rasul iaitu pada tahun Masihi.
4. Beliau diberikan gelaran dan .
5. Beliau ialah khalifah yang daripada khulafa Ar-Rasyidin
6. Dilantik menjadi khalifah pada tahun Hijrah dan memerintah selama tahun.
7. Wafat pada Ramadan tahun Hijrah.
8. Merupakan pertama yang memeluk Islam
9. Menjadi penulis wahyu dan juru tulis perjanjian .
10. Perang berlaku antara Saidina Ali dengan .